Försäljning

Lämna

Att fatta beslut om att sälja och lämna en plats, ett boende och en trygghet är ofta förenat med många känslor. Minnena är många och frågorna ofta flera. Empati och ödmjukhet för varje situation är grundpelarna i vår verksamhet. Oavsett det handlar om landstället eller permanentbostaden.

Första mötet

Vid ett första möte träffas vi i lugn och ro för att få mer information om fastigheten, i vilken fas ni befinner er och delge vårt arbetssätt och vår försäljningsprocess. Vi personifierar, utvecklar och anpassar processen för varje försäljningsuppdrag tillsammans och med stor lyhördhet. Mötet kan äga rum på plats, på något av våra kontor eller annan plats. Vi tar oss med bil eller egen båt, under årets alla tider, vilket ger stor flexibilitet för möten och visningar.

Offert

Efter mötet återkommer vi med våra tankar och bedömning om marknadsvärde i en skriftlig marknadsplan/offert. Vi ger även rekommendationer vad som kan behöva göra för att maximera försäljningen.

Säljstart

När vi kommit överens om alla detaljer tecknas förmedlingsuppdrag och försäljningsprocessen påbörjas. Vi tar fram en skräddarsydd presentation av objektet, i samråd med uppdragsgivaren, där stora, säljande bilder är grundpelaren. Presentationen ska framhäva det unika med just ert boende och bilderna ska tala till objektets fördel. På internet och i en säljbroschyr visas representativa bilder, text, planritningar och relevanta kartor. Allt för att ge objektet bästa möjliga förutsättningar.

Objektet exponeras på vår hemsida och flera digitala marknadsplatser, sociala medier och till vårt nätverk och annonsering i lämplig dagspress.

Visningar

Inför en visning är ofta kontakten med mäklaren det första intrycket man får av ett objekt. Ett trevligt bemötande är grunden för en bra start på visningen.

Kunskapen om objektet och omgivningen, ärligheten och engagemanget är nyckelord för en lyckad visning. En visning kan vara öppen eller privat, i samråd med säljaren väljer vi det som är bäst lämpligt för objektet.

På ö-objekt är transporten till fastigheten en del av visningen och färden ut sker oftast med egen båt. Det finns stora fördelar med det och vi delar gärna med oss av dem.

Bud och prisförhandling

Under och efter visningen ska alla få samma information och känna sig trygga. Förtroende och ärlighet är avgörande för en lyckad prisförhandling. Säljaren har s.k. fri prövningsrätt d.v.s. väljer vem och till vilket bud den vill sälja för.

Undersökningsplikt

Enligt Jordabalken har en köpare av fast egendom undersökningsplikten på sin sida. Vi rekommenderar alltid att en köpare gör en s.k. överlåtelsebesiktning av fastigheten innan köp. Vanligt förekommande är en s.k. besiktningsklausul i köpekontraktet.

Kontrakt

När slutgiltig köpare har utsetts ska ett köpekontrakt upprättas. För att ett köp ska anses vara fullbordat måste både säljare och köpare undertecknat köpekontraktet. I samband med köpet betalas en handpenning.

Tillträdet

Slutbetalning sker på tillträdesdagen. Tillträdet sker ofta på mäklarens kontor eller på köparens bank. Nycklarna lämnas över och början på en ny era för köpare och säljare.

Underhand

Om du funderar på att lämna ditt boende, men kanske inte är redo att gå ut på den öppna marknaden har vi har ett genom året stort, upparbetat nätverk med kunder som söker sitt drömboende. Att sälja underhand innebär att ett objekt inte presenteras publikt för hela marknaden med bilder och regelrätt annons, utan vi sammanför kund med ett objekt efter kravprofil. Kan detta vara något för dig? Kontakta oss nedan för en dialog om vad vi skulle kunna hjälpa till med. Vår kontakt behandlas med största möjliga diskretion och förtroende.

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Kryssa för de objekt du är intresserad av

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig.